KSA – JUBAIL WEEKEND BATCH SCHEDULE FOR 2017

BATCH DATE PRACTICAL EXAM RGTN.LAST DATE
IGC 1 :21st APR ’17 TO 19th MAY ’17
GC 2 :26th May ’17 TO 23rd Jun ’17
07th JUL ’17 30th JUN ’17 14th APR ’17
IGC 1 :30th June 2017 TO 28th June 2017
GC 2 :04th August 2017 TO 01st September 2017
15th September ’17 08th September 2017 23rd September 2017
IGC 1 :29TH SEP 2017 TILL 27TH OCT 2017
GC 2 :03RD NOV 2017 TILL 01ST DEC 2017
22ND SEP 2017 08TH DEC 2017 01ST DEC 2017
IGC 1 :08TH DEC 2017 TILL 05TH JAN 2018
GC 2 :12TH JAN 2018 TILL 09TH FEB 2018
09TH FEB 2018 16TH FEB 2017 01ST DEC 2017

KSA – JUBAIL EVENING BATCH SCHEDULE – 2017

BATCH DATE PRACTICAL EXAM RGTN.LAST DATE
IGC 1 :19th MAR ’17 TO 02nd APR ’17
IGC 2 :03rd APR ’17 TO 17th APR ’17
28th APR ’17 21st APR ’17 12th MAR ’17
IGC 1 :14th May 2017 TO 29th May 2017
IGC 2 :30th May 2017 TO 14th June 2017
01st Jul ’17 30th June 2017 07th May 2017
IGC 1 :01ST OCT 2017 TILL 12TH OCT 2017
IGC 2 :15TH OCT 2017 TILL 26TH OCT 2017
29TH & 30TH OCT 2017 10TH NOV 2017 24TH SEP 2017
IGC 1 :19TH NOV 2017 TILL 30TH NOV 2017
IGC 2 :03RD DEC 2017 TILL 14TH DEC 2017
17TH & 18TH DEC 2017 05TH JAN 2018 12TH NOV 2018

KSA – DAMMAM EVENING BATCH SCHEDULE – 2017

BATCH DATEPRACTICALEXAMRGTN.LAST DATE

BATCH DATE PRACTICAL EXAM RGTN.LAST DATE
IGC 1 :23rd APR ’17 TO 07th MAY ’17
IGC 2 :08th MAY ’17 TO 22nd MAY ’17
09th JUN ’17 02nd JUN ’17 16th APR ’17
IGC 1 :18th June 2017 TO 03rd June 2017
IGC 2 :04th July 2017 TO 19th July 2017
04th AUG ’17 28th July 2017 11th June 2017